PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE
WZÓR
(artykuł, referat, wywiad, streszczenie/abstrakt itp. - opublikowane w wydawnictwie ciągłym)
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko * Wydział *
Nr telefonu * e-mail
DANE O PUBLIKACJI
Autor/-rzy *
Osoba/-y przepr. rozmowę (wywiad)
Tytuł publikacji *
Tytuł publikacji w języku angielskim
Tytuł czasopisma *
ISSN * Język publikacji * Rok wydania *
Jeżeli czasopismo posiada tylko jeden element numeracji prosimy o wprowadzenie w drugie pole cyfry 0
Tom (Vol./T./Bd./R.) Numer (nr/no./z./iss.) Zajęte strony *
od
do
Informacje o publikacji:* Punktacja

SŁOWA KLUCZOWE ODAUTORSKIE
Słowa kluczowe w j. polskim
Słowa kluczowe w j. angielskim
UWAGI
(np. dane o konferencji, adres URL publikacji, inne)
* Pola obowiązkowe
   
Serwis WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Powrót do formularzy
Data ostatniej modyfikacji: