REDAKCJA CZASOPISMA
WZÓR
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko * Wydział *
Nr telefonu * e-mail
DANE O PUBLIKACJI
Tytuł czasopisma *
Redaktor/-rzy *
Tom/część czasopisma Tytuł tomu/części
Tytuł serii Numer serii
ISSN * Język publikacji * Rok wydania *
Miejsce wydania * Wydawnictwo * Liczba stron *
Informacje o publikacji: * Punktacja
SŁOWA KLUCZOWE ODAUTORSKIE
Słowa kluczowe w j. polskim
Słowa kluczowe w j. angielskim
UWAGI
(np. dane o konferencji, adres URL publikacji, inne)
* Pola obowiązkowe
Serwis WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Powrót do formularzy
Data ostatniej modyfikacji: