FRAGMENT KSIĄŻKI
WZÓR
(rozdział w książce, referat opublikowany w wydawnictwie zwartym)
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko * Wydział *
Nr telefonu * e-mail
DANE O PUBLIKACJI
Autor/-rzy *
Tytuł rozdziału *
Tytuł rozdziału w języku angielskim
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki)*
Tytuł całości (książki)*
Tom/część książki Tytuł tomu/części
Tytuł serii Numer serii
ISBN * Język publikacji * Rok wydania *
Miejsce wydania * Wydawnictwo * Zajęte strony *
od do
Informacje o publikacji:* Punktacja
SŁOWA KLUCZOWE ODAUTORSKIE
Słowa kluczowe w j. polskim
Słowa kluczowe w j. angielskim
UWAGI
(np. dane o konferencji, adres URL publikacji, inne)
* Pola obowiązkowe
   
Serwis WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Powrót do formularzy
Data ostatniej modyfikacji: