PRACA ARTYSTYCZNA
WZÓR
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko * Wydział *
Nr telefonu * e-mail
DANE O PUBLIKACJI
Autor/-rzy *
Tytuł/temat pracy *
Rodzaj (fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny) *
Data premiery (YYYY-MM-DD)* Miejsce premiery *
Liczba stron (np. dzieła muzycznego) Punktacja
Nagrody
SŁOWA KLUCZOWE ODAUTORSKIE
Słowa kluczowe w j. polskim
Słowa kluczowe w j. angielskim
UWAGI
(np. dane o konferencji, adres URL publikacji, inne)
* Pola obowiązkowe
   
Serwis WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Powrót do formularzy
Data ostatniej modyfikacji: