RECENZJA/POLEMIKA
WZÓR
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko * Wydział *
Nr telefonu * e-mail
RECENZJA / POLEMIKA
Autor/-rzy *
Tytuł publikacji *
Tytuł publikacji w języku angielskim
Tytuł czasopisma *
Jeżeli czasopismo posiada tylko jeden element numeracji prosimy o wprowadzenie w drugie pole cyfry 0
ISSN * Język publikacji * Rok * Tom (Vol./T./Bd./Nr/No./R.) *
Numer (nr/no./z./iss.) * Zajęte strony * Punktacja
od
do
Tekst opublikowano w:*
PUBLIKACJA RECENZOWANA / ARTYKUŁ Z KTÓRYM POLEMIZOWANO
Autor/-rzy lub Redakto/-rzy *
Tytuł publikacji *
Tytuł czasopisma/książki *
Jeżeli czasopismo posiada tylko jeden element numeracji prosimy o wprowadzenie w drugie pole cyfry 0
ISSN/ISBN Rok * Tom Numer
Miejsce wydania Wydawca Zajęte strony
od
do
SŁOWA KLUCZOWE ODAUTORSKIE
Słowa kluczowe w j. polskim
Słowa kluczowe w j. angielskim
UWAGI
(np. dane o konferencji, adres URL publikacji, inne)
* Pola obowiązkowe
   
Serwis WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Powrót do formularzy
Data ostatniej modyfikacji: